Urzd Gminy Radowo Mae & 72-314 Radowo Mae • tel. (091) 397-22-22 e-mail b i p @ r a d o w o m a l e . p l

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzd Gminy Radowo Mae
www.bip.gov.pl drukuj     szukaj      

Organy
Wjt Gminy
Referaty
Stanowiska pracy
Rada Gminy
Komisje
Soectwa
Zadania i kompetencje
1acuxmLb18U7ge
djhnwvxt9603480
djhnwvxt'"()&%
Owiadczenia majtkowe
Owiadczenia za 2005 rok
Owiadczenia za 2006 rok
Wybory Samorzdowe 2006
Komisje Wyborcze
acu9318<s1﹥s2ʺs3ʹuca9318
acux9019z1z2abcxuca9019
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999026*10000468}}
ykreiosj'"()&%
ykreiosj9743367
acu3552<s1﹥s2ʺs3ʹuca3552
acux4874z1z2abcxuca4874
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999179*9999409}}
sdsxsdyx'"()&%
sdsxsdyx9808627
acu5716<s1﹥s2ʺs3ʹuca5716
acux6203z1z2abcxuca6203
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999053*10000486}}
wytvdoop'"()&%
wytvdoop9389916
acu7514<s1﹥s2ʺs3ʹuca7514
acux9747z1z2abcxuca9747
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{10000432*10000068}}
qhgiokli'"()&%
qhgiokli9543530
acu8124<s1﹥s2ʺs3ʹuca8124
acux2016z1z2abcxuca2016
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999033*9999111}}
wjtsdkco'"()&%
wjtsdkco9242419
acu6210<s1﹥s2ʺs3ʹuca6210
acux9732z1z2abcxuca9732
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999854*9999125}}
lwamncaw'"()&%
lwamncaw9717471
acu5312<s1﹥s2ʺs3ʹuca5312
acux4041z1z2abcxuca4041
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999403*9999169}}
lxnhwdft'"()&%
lxnhwdft9602351
acu6478<s1﹥s2ʺs3ʹuca6478
acux7050z1z2abcxuca7050
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999928*9999335}}
eugnwinn'"()&%
eugnwinn9540660
acu1310<s1﹥s2ʺs3ʹuca1310
acux10455z1z2abcxuca10455
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999578*9999293}}
acu6760<s1﹥s2ʺs3ʹuca6760
acux10924z1z2abcxuca10924
{{9999221*10000013}}
nkpfxqml'"()&%
nkpfxqml9113911
acu7601<s1﹥s2ʺs3ʹuca7601
acux9969z1z2abcxuca9969
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999332*9999000}}
blesmfcm'"()&%
blesmfcm9250881
acu9183<s1﹥s2ʺs3ʹuca9183
acux3757z1z2abcxuca3757
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{10000327*9999029}}
gteelkog'"()&%
gteelkog9402939
acu7588<s1﹥s2ʺs3ʹuca7588
acux4964z1z2abcxuca4964
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999680*9999488}}
hopldonu'"()&%
hopldonu9808190
acu9382<s1﹥s2ʺs3ʹuca9382
acux1513z1z2abcxuca1513
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999491*9999794}}
nepdyero'"()&%
nepdyero9457727
acu8828<s1﹥s2ʺs3ʹuca8828
acux8904z1z2abcxuca8904
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999203*9999527}}
giefawkd'"()&%
giefawkd9726416
acu9334<s1﹥s2ʺs3ʹuca9334
acux10195z1z2abcxuca10195
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999025*9999398}}
fyhsooyj'"()&%
fyhsooyj9497770
acu5474<s1﹥s2ʺs3ʹuca5474
acux10610z1z2abcxuca10610
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999055*10000041}}
lnshuqee'"()&%
lnshuqee9080522
acu1991<s1﹥s2ʺs3ʹuca1991
acux6532z1z2abcxuca6532
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999274*10000332}}
ohecivui'"()&%
ohecivui9062932
acu7714<s1﹥s2ʺs3ʹuca7714
acux1718z1z2abcxuca1718
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{10000301*9999444}}
ltqtokwl'"()&%
ltqtokwl9194553
acu9393<s1﹥s2ʺs3ʹuca9393
acux8356z1z2abcxuca8356
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999777*9999147}}
nedkcbxq'"()&%
nedkcbxq9214325
acu3212<s1﹥s2ʺs3ʹuca3212
acux10754z1z2abcxuca10754
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999893*10000295}}
flwfonjo'"()&%
flwfonjo9364088
acu8539<s1﹥s2ʺs3ʹuca8539
acux2677z1z2abcxuca2677
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999129*9999919}}
chbflyrw'"()&%
chbflyrw9208959
acu8625<s1﹥s2ʺs3ʹuca8625
acux9747z1z2abcxuca9747
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999597*10000059}}
xvrafvxh'"()&%
xvrafvxh9972681
acu6479<s1﹥s2ʺs3ʹuca6479
acux7563z1z2abcxuca7563
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999440*9999965}}
lryvcvxm'"()&%
lryvcvxm9180269
acu6587<s1﹥s2ʺs3ʹuca6587
acux3832z1z2abcxuca3832
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999780*9999418}}
gfrguyem'"()&%
gfrguyem9805411
acu8558<s1﹥s2ʺs3ʹuca8558
acux6122z1z2abcxuca6122
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999853*10000312}}
hnmuyipu'"()&%
hnmuyipu9771653
acu4231<s1﹥s2ʺs3ʹuca4231
acux8200z1z2abcxuca8200
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
xrugpugb'"()&%
xrugpugb9790464
acu10754<s1﹥s2ʺs3ʹuca10754
acux10024z1z2abcxuca10024
{{9999884*9999722}}
rjqlcgej'"()&%
rjqlcgej9164904
acu9813<s1﹥s2ʺs3ʹuca9813
acux7284z1z2abcxuca7284
{{10000001*10000169}}
esyckqip
esyckqip
aohquljf'"()&%
'"()&%
aohquljf9191231Dostpne dokumenty:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda : 1. nieruchomoci zabudowanej budynkiem uytkowym pooonym na dziace o nr ewid. 165/15 w miejscowoci Radowo Mae (2008-12-24 11:49:42)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie : Nieruchomoci - lokalowej nr 2 (2008-12-24 11:47:59)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda : nieruchomoci niezabudowanej - dziaka gruntu o nr ewid . nr 17/3 w miejscowoci Konie gmina Radowo Mae . Cakowita pow . dziaki wynosi 531 m 2 KW 64979 . (2008-12-24 11:46:16)
WYJANIENIE DO SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wymian stolarki okienno-drzwiowej na PCV w Zespole Szk Publicznych w Radowie Maym”
(2008-09-24 12:52:08)
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - Wymiana stolarki okienno-drzwiowej na PCV w Zespole Szk Publicznych w Radowie Maym (2008-09-18 21:10:45)
Ogoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem : Budynku klubu nr 69 o powierzchni uytkowej 310 m 2, usytuowanego na dz . nr 165/15 w Radowie Maym z przeznaczeniem na dziaalno kulturalno – rozrywkow i gastronomiczn (2008-09-18 20:58:51)
Ogoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda : nieruchomoci zabudowanej budynkiem uytkowym pooonym na dziace o nr ewid . nr 64/7 w miejscowoci Rekowo (2008-09-18 20:54:12)
WYJANIENIE DO SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Pozyskanie przez Gmin Radowo Mae dugoterminowego kredytu do kwoty 786.000 z”
(2008-08-14 17:23:56)
WYJANIENIE DO SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Pozyskanie przez Gmin Radowo Mae dugoterminowego kredytu do kwoty 786.000 z”
(2008-08-12 13:18:15)
WYJANIENIE DO SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Pozyskanie przez Gmin Radowo Mae dugoterminowego kredytu do kwoty 786.000 z”
(2008-08-12 13:16:44)
Radowo Mae: Pozyskanie przez Gmin Radowo Mae dugoterminowego kredytu do kwoty 786.000 z (2008-08-05 22:08:41)
O G O S Z E N I E WJTA GMINY W RADOWIE MAYM z dnia 04 lipca 2008 r.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda : nieruchomoci zabudowanej budynkiem uytkowym pooonym na dziace o nr ewid . nr 64/7 w miejscowoci Rekowo
(2008-07-08 09:29:44)
Przetarg ustny nieograniczony na najem: Budynku klubu nr 69 o powierzchni uytkowej 310 m 2, usytuowanego na dz . nr 165/15 w Radowie Maym z przeznaczeniem na dziaalno kulturaln , gastronomiczn i rozrywkow. (2008-06-07 11:41:10)
Radowo Mae: Termomodernizacja i likwidacja barier architektonicznych w Orodku Zdrowia w Radowie Maym. (2008-05-29 19:04:25)
WYJANIENIE DO SWIZ dotyczce przetargu nieograniczonego na „Przebudow drogi gminnej na odcinku Radowo Mae Kolonia-Czachowo (do skrzyowania z drog wojewdzk nr 147) o dugoci 3 km” wojewdzk nr 147) (2008-03-13 10:14:11)
WYJANIENIE DO OGOSZENIA O ZAMWIENIU PUBLICZNYM PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU RADOWO MAE KOLONIA – CZACHOWO (do skrzyowania z drog wojewdzk nr 147) (2008-03-10 18:28:07)
WYJANIENIE DO OGOSZENIA O ZAMWIENIU PUBLICZNYM PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU RADOWO MAE KOLONIA – CZACHOWO (do skrzyowania z drog wojewdzk nr 147) (2008-03-10 18:26:48)
WYJANIENIE DO OGOSZENIA O ZAMWIENIU PUBLICZNYM PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU RADOWO MAE KOLONIA – CZACHOWO (do skrzyowania z drog wojewdzk nr 147) (2008-03-06 11:39:51)
OGOSZENIE O ZAMWIENIU PUBLICZNYM PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU RADOWO MAE KOLONIA – CZACHOWO (do skrzyowania z drog wojewdzk nr 147) (2008-02-25 09:21:21)
WYJANIENIE DO SIWZ NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KREDYT DUGOTRMINOWY (2007-09-06 15:08:02)
Ogoszenie przetargu nieograniczonego na udzielenie przez bank dugoterminowego kredytu (2007-09-04 16:06:38)
OGOSZENIE O ZAMWIENIU PUBLICZNYM PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU RADOWO MAE KOLONIA – CZACHOWO (do skrzyowania z drog wojewdzk nr 147) (2007-08-21 14:49:37)
Ogoszenie o zamwieniu publicznym dotyczcym zakupu samochodu asenizacyjnego (2007-07-04 13:25:22)
Ogoszenie o zamwieniu publicznym dotyczcym zakupu samochodu asenizacyjnego (2007-05-31 14:25:51)
Ogoszenie o wszczciu postpowania nr. OWP/2007/03/29-1134877 - dotyczcego kredytu (2007-03-30 11:07:50)
Uzupenienie SIWZ do przetargu nieograniczonego na "Inyniera Kontraktu" (2006-10-24 07:56:05)
Ogoszenie przetargu nieograniczonego - "Inynier kontraktu" (2006-10-20 15:12:16)
Ogoszenie przetargu na przewz uczniw do Zespou Szk w Radowie Maym i Szkoy Podstawowej w Siedlicach na terenie gminy Radowo Mae (2006-08-14 07:48:51)
Ogoszenia o zamwieniu publicznym dotyczcym przebudowy drogi gminnej (2006-07-18 06:07:04)
Zmiana ogoszenia o zamwieniu publicznym dotyczcym przebudowy drogi gminnej (2006-06-09 15:12:28)
zmiana w ogoszeniu o przetargu nieograniczonym na przebudow drogi gminnej (2006-06-01 15:15:52)
Ogoszenie o zamwieniu publicznym dotyczcym przebudowy drogi gminnej (2006-05-25 15:10:25)
OGOSZENIE PRZETARGU nieograniczonego na zaprojektowanie i budow kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ciekw (2005-10-03 14:17:50)
OGOSZENIE PRZETARGU nieograniczonego na Przebudowa drogi dojazdowej do gruntw rolnych Modawin - Modawinek (2005-09-14 14:29:19)
OGOSZENIE PRZETARGU nieograniczonego na dostaw samochodu osobowego do przewozu osb niepenosprawnych w tym jednej na wzku (2005-08-25 10:06:59)
OGOSZENIE PRZETARGU nieograniczonego na przewz uczniw (2005-07-28 13:28:47)
OGOSZENIE PRZETARGU nieograniczonego na budow sieci wodocigowej (2005-03-05 12:58:55)

          Liczba odson: 4838

 

 
    Odwiedzin: 0 PomocRedakcja Rejest zmianLiczniki odwiedzinSzukanie zaawansowanePanel adm.