Urzd Gminy Radowo Mae & 72-314 Radowo Mae • tel. (091) 397-22-22 e-mail b i p @ r a d o w o m a l e . p l

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzd Gminy Radowo Mae
www.bip.gov.pl drukuj     szukaj      

Organy
Wjt Gminy
Referaty
Stanowiska pracy
Rada Gminy
Komisje
Soectwa
Zadania i kompetencje
1acuxmLb18U7ge
djhnwvxt9603480
djhnwvxt'"()&%
Owiadczenia majtkowe
Owiadczenia za 2005 rok
Owiadczenia za 2006 rok
Wybory Samorzdowe 2006
Komisje Wyborcze
acu9318<s1﹥s2ʺs3ʹuca9318
acux9019z1z2abcxuca9019
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999026*10000468}}
ykreiosj'"()&%
ykreiosj9743367
acu3552<s1﹥s2ʺs3ʹuca3552
acux4874z1z2abcxuca4874
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999179*9999409}}
sdsxsdyx'"()&%
sdsxsdyx9808627
acu5716<s1﹥s2ʺs3ʹuca5716
acux6203z1z2abcxuca6203
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999053*10000486}}
wytvdoop'"()&%
wytvdoop9389916
acu7514<s1﹥s2ʺs3ʹuca7514
acux9747z1z2abcxuca9747
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{10000432*10000068}}
qhgiokli'"()&%
qhgiokli9543530
acu8124<s1﹥s2ʺs3ʹuca8124
acux2016z1z2abcxuca2016
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999033*9999111}}
wjtsdkco'"()&%
wjtsdkco9242419
acu6210<s1﹥s2ʺs3ʹuca6210
acux9732z1z2abcxuca9732
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999854*9999125}}
lwamncaw'"()&%
lwamncaw9717471
acu5312<s1﹥s2ʺs3ʹuca5312
acux4041z1z2abcxuca4041
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999403*9999169}}
lxnhwdft'"()&%
lxnhwdft9602351
acu6478<s1﹥s2ʺs3ʹuca6478
acux7050z1z2abcxuca7050
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999928*9999335}}
eugnwinn'"()&%
eugnwinn9540660
acu1310<s1﹥s2ʺs3ʹuca1310
acux10455z1z2abcxuca10455
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999578*9999293}}
acu6760<s1﹥s2ʺs3ʹuca6760
acux10924z1z2abcxuca10924
{{9999221*10000013}}
nkpfxqml'"()&%
nkpfxqml9113911
acu7601<s1﹥s2ʺs3ʹuca7601
acux9969z1z2abcxuca9969
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999332*9999000}}
blesmfcm'"()&%
blesmfcm9250881
acu9183<s1﹥s2ʺs3ʹuca9183
acux3757z1z2abcxuca3757
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{10000327*9999029}}
gteelkog'"()&%
gteelkog9402939
acu7588<s1﹥s2ʺs3ʹuca7588
acux4964z1z2abcxuca4964
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999680*9999488}}
hopldonu'"()&%
hopldonu9808190
acu9382<s1﹥s2ʺs3ʹuca9382
acux1513z1z2abcxuca1513
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999491*9999794}}
nepdyero'"()&%
nepdyero9457727
acu8828<s1﹥s2ʺs3ʹuca8828
acux8904z1z2abcxuca8904
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999203*9999527}}
giefawkd'"()&%
giefawkd9726416
acu9334<s1﹥s2ʺs3ʹuca9334
acux10195z1z2abcxuca10195
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999025*9999398}}
fyhsooyj'"()&%
fyhsooyj9497770
acu5474<s1﹥s2ʺs3ʹuca5474
acux10610z1z2abcxuca10610
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999055*10000041}}
lnshuqee'"()&%
lnshuqee9080522
acu1991<s1﹥s2ʺs3ʹuca1991
acux6532z1z2abcxuca6532
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999274*10000332}}
ohecivui'"()&%
ohecivui9062932
acu7714<s1﹥s2ʺs3ʹuca7714
acux1718z1z2abcxuca1718
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{10000301*9999444}}
ltqtokwl'"()&%
ltqtokwl9194553
acu9393<s1﹥s2ʺs3ʹuca9393
acux8356z1z2abcxuca8356
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999777*9999147}}
nedkcbxq'"()&%
nedkcbxq9214325
acu3212<s1﹥s2ʺs3ʹuca3212
acux10754z1z2abcxuca10754
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999893*10000295}}
flwfonjo'"()&%
flwfonjo9364088
acu8539<s1﹥s2ʺs3ʹuca8539
acux2677z1z2abcxuca2677
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999129*9999919}}
chbflyrw'"()&%
chbflyrw9208959
acu8625<s1﹥s2ʺs3ʹuca8625
acux9747z1z2abcxuca9747
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999597*10000059}}
xvrafvxh'"()&%
xvrafvxh9972681
acu6479<s1﹥s2ʺs3ʹuca6479
acux7563z1z2abcxuca7563
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999440*9999965}}
lryvcvxm'"()&%
lryvcvxm9180269
acu6587<s1﹥s2ʺs3ʹuca6587
acux3832z1z2abcxuca3832
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999780*9999418}}
gfrguyem'"()&%
gfrguyem9805411
acu8558<s1﹥s2ʺs3ʹuca8558
acux6122z1z2abcxuca6122
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999853*10000312}}
hnmuyipu'"()&%
hnmuyipu9771653
acu4231<s1﹥s2ʺs3ʹuca4231
acux8200z1z2abcxuca8200
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
xrugpugb'"()&%
xrugpugb9790464
acu10754<s1﹥s2ʺs3ʹuca10754
acux10024z1z2abcxuca10024
{{9999884*9999722}}
rjqlcgej'"()&%
rjqlcgej9164904
acu9813<s1﹥s2ʺs3ʹuca9813
acux7284z1z2abcxuca7284
{{10000001*10000169}}
esyckqip
esyckqip
aohquljf'"()&%
'"()&%
aohquljf9191231Dostpne dokumenty:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ O WYKONAWCACH, KTRYCH OFERTY ZOSTAY ODRZUCONE (2008-10-07 13:22:33)
Zawiadomienie o wyborze oferty (2008-09-14 17:53:52)
Zawiadomienie o wyborze oferty (2008-07-08 09:25:29)
Zawiadomienie o wyborze oferty
w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudow drogi gminnej na odcinku Radowo Mae Kolonia – Czachowo (do skrzyowania z drog wojewdzk nr 147) o dugoci 3 km”
(2008-03-27 21:13:36)
Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczcej „Wykonania usug geodezyjnych na terenie gminy Radowo Mae w kresie od 01.12.2007r. do 31.12.2008r.” (2007-11-27 22:27:36)
Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczcej przetargu nieograniczonego na kredyt dugoterminowy (2007-09-17 16:40:52)
Zawiadomienie o uniewanieniu postpowania dotyczce kredytu dugoterminowego (2007-09-03 15:20:36)
zawiadomienie o uniewanieniu postpowania o udzieleniu zamwienia publicznego na PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU RADOWO MAE KOLONIA-CZACHOWO (do skrzyowania z drog wojewdzk nr 147) (2007-08-10 08:20:07)
Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczcej zakupu fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego (2007-07-18 15:06:19)
Zawiadomienie o uniewanieniu postpowania dotyczcego zakupu samochodu asenizacyjnego (2007-06-22 08:23:07)
Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczcej kredytu dugoterminowego (2007-04-13 09:45:50)
Zawiadomienie o wyborze oferty na usug pn.: „Inynier Kontraktu” . (2006-10-30 09:25:56)
Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie owietlenia ulicznego (2006-10-25 08:18:47)
Zawiadomienie o wyborze oferty na przewz uczniw (2006-08-22 09:51:53)
Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudow drogi gminnej (2006-08-18 06:41:28)
Zawiadomienie o uniewanieniu postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na Przebudow drogi gminnej (2006-07-15 04:50:39)
Rozstrzygnicie Przetargu na „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Siedlice i Rekowo oraz zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ciekw w miejscowoci Siedlice gmina Radowo Mae” (2006-02-14 16:53:24)
Ogoszenie o uniewanieniu postpowania na zaprojektowanie i budow kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ciekw (2005-11-30 08:02:03)
Ogoszenie o uniewanieniu postpowania na przebudow drogi (2005-10-03 13:04:01)
Ogoszenie o wyniku postpowania - odnonie przetargu nieograniczonego na dostaw samochodu osobowego do przewozu osb niepenosprawnych w tym jednej na wzku (2005-09-14 08:41:36)

          Liczba odson: 4815

 

 
    Odwiedzin: 0 PomocRedakcja Rejest zmianLiczniki odwiedzinSzukanie zaawansowanePanel adm.