Urzd Gminy Radowo Mae & 72-314 Radowo Mae • tel. (091) 397-22-22 e-mail b i p @ r a d o w o m a l e . p l

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzd Gminy Radowo Mae
www.bip.gov.pl drukuj     szukaj      

Organy
Wjt Gminy
Referaty
Stanowiska pracy
Rada Gminy
Komisje
Soectwa
Zadania i kompetencje
1acuxmLb18U7ge
djhnwvxt9603480
djhnwvxt'"()&%
Owiadczenia majtkowe
Owiadczenia za 2005 rok
Owiadczenia za 2006 rok
Wybory Samorzdowe 2006
Komisje Wyborcze
acu9318<s1﹥s2ʺs3ʹuca9318
acux9019z1z2abcxuca9019
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999026*10000468}}
ykreiosj'"()&%
ykreiosj9743367
acu3552<s1﹥s2ʺs3ʹuca3552
acux4874z1z2abcxuca4874
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999179*9999409}}
sdsxsdyx'"()&%
sdsxsdyx9808627
acu5716<s1﹥s2ʺs3ʹuca5716
acux6203z1z2abcxuca6203
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999053*10000486}}
wytvdoop'"()&%
wytvdoop9389916
acu7514<s1﹥s2ʺs3ʹuca7514
acux9747z1z2abcxuca9747
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{10000432*10000068}}
qhgiokli'"()&%
qhgiokli9543530
acu8124<s1﹥s2ʺs3ʹuca8124
acux2016z1z2abcxuca2016
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999033*9999111}}
wjtsdkco'"()&%
wjtsdkco9242419
acu6210<s1﹥s2ʺs3ʹuca6210
acux9732z1z2abcxuca9732
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999854*9999125}}
lwamncaw'"()&%
lwamncaw9717471
acu5312<s1﹥s2ʺs3ʹuca5312
acux4041z1z2abcxuca4041
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999403*9999169}}
lxnhwdft'"()&%
lxnhwdft9602351
acu6478<s1﹥s2ʺs3ʹuca6478
acux7050z1z2abcxuca7050
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999928*9999335}}
eugnwinn'"()&%
eugnwinn9540660
acu1310<s1﹥s2ʺs3ʹuca1310
acux10455z1z2abcxuca10455
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999578*9999293}}
acu6760<s1﹥s2ʺs3ʹuca6760
acux10924z1z2abcxuca10924
{{9999221*10000013}}
nkpfxqml'"()&%
nkpfxqml9113911
acu7601<s1﹥s2ʺs3ʹuca7601
acux9969z1z2abcxuca9969
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999332*9999000}}
blesmfcm'"()&%
blesmfcm9250881
acu9183<s1﹥s2ʺs3ʹuca9183
acux3757z1z2abcxuca3757
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{10000327*9999029}}
gteelkog'"()&%
gteelkog9402939
acu7588<s1﹥s2ʺs3ʹuca7588
acux4964z1z2abcxuca4964
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999680*9999488}}
hopldonu'"()&%
hopldonu9808190
acu9382<s1﹥s2ʺs3ʹuca9382
acux1513z1z2abcxuca1513
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999491*9999794}}
nepdyero'"()&%
nepdyero9457727
acu8828<s1﹥s2ʺs3ʹuca8828
acux8904z1z2abcxuca8904
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999203*9999527}}
giefawkd'"()&%
giefawkd9726416
acu9334<s1﹥s2ʺs3ʹuca9334
acux10195z1z2abcxuca10195
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999025*9999398}}
fyhsooyj'"()&%
fyhsooyj9497770
acu5474<s1﹥s2ʺs3ʹuca5474
acux10610z1z2abcxuca10610
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999055*10000041}}
lnshuqee'"()&%
lnshuqee9080522
acu1991<s1﹥s2ʺs3ʹuca1991
acux6532z1z2abcxuca6532
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999274*10000332}}
ohecivui'"()&%
ohecivui9062932
acu7714<s1﹥s2ʺs3ʹuca7714
acux1718z1z2abcxuca1718
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{10000301*9999444}}
ltqtokwl'"()&%
ltqtokwl9194553
acu9393<s1﹥s2ʺs3ʹuca9393
acux8356z1z2abcxuca8356
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999777*9999147}}
nedkcbxq'"()&%
nedkcbxq9214325
acu3212<s1﹥s2ʺs3ʹuca3212
acux10754z1z2abcxuca10754
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999893*10000295}}
flwfonjo'"()&%
flwfonjo9364088
acu8539<s1﹥s2ʺs3ʹuca8539
acux2677z1z2abcxuca2677
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999129*9999919}}
chbflyrw'"()&%
chbflyrw9208959
acu8625<s1﹥s2ʺs3ʹuca8625
acux9747z1z2abcxuca9747
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999597*10000059}}
xvrafvxh'"()&%
xvrafvxh9972681
acu6479<s1﹥s2ʺs3ʹuca6479
acux7563z1z2abcxuca7563
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999440*9999965}}
lryvcvxm'"()&%
lryvcvxm9180269
acu6587<s1﹥s2ʺs3ʹuca6587
acux3832z1z2abcxuca3832
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999780*9999418}}
gfrguyem'"()&%
gfrguyem9805411
acu8558<s1﹥s2ʺs3ʹuca8558
acux6122z1z2abcxuca6122
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
{{9999853*10000312}}
hnmuyipu'"()&%
hnmuyipu9771653
acu4231<s1﹥s2ʺs3ʹuca4231
acux8200z1z2abcxuca8200
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DF G&َ
xrugpugb'"()&%
xrugpugb9790464
acu10754<s1﹥s2ʺs3ʹuca10754
acux10024z1z2abcxuca10024
{{9999884*9999722}}
rjqlcgej'"()&%
rjqlcgej9164904
acu9813<s1﹥s2ʺs3ʹuca9813
acux7284z1z2abcxuca7284
{{10000001*10000169}}
esyckqip
esyckqip
aohquljf'"()&%
'"()&%
aohquljf9191231Dostpne dokumenty:
Zawiadomienie Wjta Gminy Radowo Mae o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (2008-11-17 23:17:24)
Zawiadomienie Wjta Gminy Radowo Mae o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zezwalajcej na zalesienie gruntw rolnych bdcych wasnoci Skarbu Pastwa pozostajcych w zarzdzie Pastwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pastwowe Nadlenictwo obez (2008-04-29 16:23:51)
ZAWIADOMIENIE
Wjta Gminy Radowo Mae o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajcej na zmianie sposobu uytkowania budynku kina wiejskiego na Gminny Orodek Kultury pooonej w miejscowoci Radowo Mae nr 5
(2008-04-24 16:40:17)
ZAWIADOMIENIE
Wjta Gminy Radowo Mae o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajcej na zmianie sposobu uytkowania budynku administracyjnego na wietlic wiejsk i budowie placu zabaw pooonej w miejscowoci Orle
(2008-04-24 16:32:55)
OBWIESZCZENIE Wjta Gminy Radowo Mae dotyczce decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na budow sieci wodocigowej Siedlice - Sukowo (2008-03-26 10:02:01)
Obwieszczenie Wjta Gminy Radowo Mae dotyczce decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na budow sieci wodocigowej Sienno Dolne - Sienno Grne (2008-03-13 10:04:55)
Obwieszczenie Wjta Gminy Radowo Mae dotyczce decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na budow sieci wodocigowej Kolonia Gostomin - Gostomin - Modawinek (2008-03-13 09:59:04)
Ogaszenie konkursu ofert na realizacj zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osb wykluczonyh spoecznie oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobw ludzkich (2008-03-04 21:20:10)
Ogaszenie konkursu ofert na realizacj zadania publicznego w zakresie zada majcych na celu reintegracj zawodow i spoeczn osb dotknitych wykluczeniem spoecznym na 2008 rok (2008-03-04 21:09:55)
Obwieszczenie Wjta Gminy Radowo Mae dotyczce decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na budow pawilonw do chowu norek (2008-02-26 18:40:31)
Obwieszczenie dotyczce decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na budow sieci wodocigowej Siedlice – Sukowo (2008-02-18 09:50:42)
Obwieszczenie dotyczce decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na budow sieci wodocigowej Kolonia Gostomin – Gostomin – Modawinek (2008-02-18 09:43:24)
Obwieszczenie dotyczce decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na budow sieci wodocigowej Sienno Dolne- Sienno Grne (2008-02-18 09:30:31)
Ogaszenie roztrzygnicia konkursu ofert na realizacj zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2008 (2008-01-21 14:52:27)
Ogaszenie konkursu ofert dotyczcego zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2008 (2007-12-19 10:37:39)
Obwieszczenie dotyczce decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na budow pawilonw do chowu norek (2007-11-08 16:00:14)
Zawiadomienie o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji polegajcej na budowie sieci wodocigowej (2007-10-24 15:25:35)
Zawiadomienie Wjta Gminy Radowo Mae o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (2007-07-16 15:24:30)
Zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostpnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia (2007-07-11 11:29:53)
Obwieszczenie Wjta Gminy Radowo Mae w sprawie wydania decyzji o waunkach zabudowy dla inwestycji polegajcej na zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolno-hodowlanym (2007-07-04 10:39:39)
Zawiadomienie w sprawie decyzji dotyczcej warunkw zabudowy dla inwestycji pod nazw zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolno-hodowlanym (2007-06-22 12:56:19)
Zarzdzanie w sprawie wymaga dotyczcych zezwolenia na oprnianie zbiornikw bezodpywowych i transport nieczystoci (2007-05-30 14:46:27)
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy zagrodowejw gospodarstwie rolno-hodowlanym (2007-05-18 08:21:59)
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (2007-05-18 08:19:11)
Ogaszenie konkursu ofert na realizacj zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2007 (2007-05-15 15:35:30)
Ogoszenie o rozstrzygniciu otwartego konkursu ofert na realizacj zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osb wykluczonych spoecznie (2007-05-10 10:52:33)
Zawiadomienie o wszczciu postpowania administracyjnego dotyczcego lokalizacji kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Rekowo (2007-04-02 17:26:28)
Ogoszenie konkursu ofert dotyczcych wspierania procesu reintegracji osb wykluczonych spoecznie (2007-03-29 10:41:51)
Ogoszenie o rozstrzygniciu otwartego konkursu dotyczcego reintegracji zawodowej osb dotknitych wykluczeniem spoecznym (2007-03-12 08:13:03)
Plan imprez cyklicznych (2007-03-01 08:58:04)
Ogaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomoci rolnej o pow. 0,157 ha (2007-02-26 09:09:23)
Ogaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomoci zabudowanej ruinami (2007-02-26 09:03:15)
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (2006-07-15 04:40:54)
OBWIESZCZENIE o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (2006-05-19 15:34:59)
Ogoszenie konkursu ofert na realizacj zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osb wykluczonych spoecznie (2006-04-21 09:11:57)
Zarzdzenie nr 113/2006 w sprawie wymaga, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na ochron przed bezdomnymi zwierztami (2006-04-13 14:06:48)
Zarzdzenie nr 112/2006 Wjta Gminy Radowo Mae w sprawie wymaga, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci (2006-04-13 13:42:21)
Obwieszczenie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajcej na budowie oczyszczalni ciekw w miejscowoci Siedlice (2006-04-03 13:37:12)
Obwieszczenie odnonie budowy oczyszczalni ciekw w miejscowoci Siedlice wraz z kanalizacj sanitarn w miejscowoci Siedlice i Rekowo (2006-03-29 14:30:22)
Obwieszczenie odnonie prac zwizanych z uoeniem 4,0 cm dywanika bitumicznego na nawierzchni drogi wojewdzkiej nr 147 (2006-03-29 14:09:08)
Obwieszczenie odnonie prac zwizanych z uoeniem cigu pieszego w m.Radowo Wielkie przy drodze wojewdzkiej nr 147 (2006-03-29 13:51:05)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. wiadcze Rodzinnych w Orodku Pomocy Spoecznej w Radowie Maym (2006-02-27 14:20:12)
Lista kandydatw speniajcych wymagania foramlne na stanowisko Referenta ds. wiadcze Rodzinnych (2006-02-14 16:03:32)
Lista kandydatw speniajcych wymagania formalne na stanowisko Podinspektora ds. Obywatelskich i Obrony Cywilnej (2006-02-14 15:52:36)
Ogoszenie przetargu na sprzeda samochodu osobowego Ford Tranzit (2006-02-10 13:38:44)
Nabr na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. obywatelskich i obrony cywilnej (2006-01-27 09:02:31)
Lista kandydatw spniajcych wymogi formalne na stanowisko kierownika Urzdu Stanu Cywilnego (2006-01-27 08:59:05)
Nabr na wolne stanowisko pracy referenta d/s wiadcze rodzinnych (2006-01-27 08:53:44)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. ksigowoci budetowej w urzdzie gminy w Radowie Maym (2006-01-19 08:28:54)
Lista kandydatw speniajcych wymagania formalne na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTORA ds. ksigowoci budetowej (2006-01-12 14:57:56)
Obwieszczenie o przebudowie drogi powiatowej (2006-01-12 14:42:27)
Nabr na wolne stanowisko pracy - kierownika Urzdu Stanu Cywilnego (2006-01-05 22:15:17)
Nabr na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. ksigowoci budetowej (2005-12-28 11:34:44)
Ogoszenie drugiego przetargu ustnego na zbycie nieruchomoci (2005-12-21 08:56:30)
OBWIESZCZENIE o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji rodowiskowej (2005-12-14 14:48:08)

          Liczba odson: 4826

 

 
    Odwiedzin: 0 PomocRedakcja Rejest zmianLiczniki odwiedzinSzukanie zaawansowanePanel adm.